Thứ năm, hàng tuần

4 ngày 3 đêm

Malaysia

7.990.000 VNĐ