20/12, 27/12

6 ngày 5 đêm

Hà Giang

5.990.000 VNĐ

Thứ sáu, hàng tuần

3 ngày 2 đêm

Hà Giang

2.200.000 VNĐ