20/12, 27/12

6 ngày 5 đêm

Hà Giang

5.990.000 VNĐ

Thứ bảy, hàng tuần

2 ngày 1 đêm

Mộc Châu

1.050.000 VNĐ