Hàng ngày

1/2 ngày

Phú Quốc

270.000 VNĐ

Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Phú Quốc

3.690.000 VNĐ

Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Phú Quốc

695.000 VNĐ

Khởi hành theo lịch niêm yết

3 ngày 2 đêm

Côn Đảo

4.799.000 VNĐ