25/11, 09/12, 30/12

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ

25/11, 02/12, 09/12, 16/12 và 30/12/2022

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ