Thứ sáu, hàng tuần

3 ngày 2 đêm

Bắc Kạn

2.250.000 VNĐ

Thứ sáu, hàng tuần

3 ngày 2 đêm

Hà Giang

2.200.000 VNĐ

Thứ bảy, hàng tuần

2 ngày 1 đêm

Mộc Châu

1.050.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Quảng Ninh

1.950.000 VNĐ