Thứ năm, hàng tuần

23/01, 24/01, 25/01, 26/01 (M 2,3,4,5 Tết)

4 ngày 3 đêm

Campuchia

6.500.000 VNĐ

Thứ 5 hàng tuần

23/01, 24/01 25/01, 26/01

4 ngày 3 đêm

Campuchia

5.950.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 ngày

Phú Quốc

270.000 VNĐ

Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Phú Quốc

695.000 VNĐ