Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Quảng Bình

1.990.000 VNĐ

Hàng ngày

3 Ngày 2 Đêm

Đà Lạt

4.150.000 VNĐ

Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Quy Nhơn

3.890.000 VNĐ
-38%

24/01, 25/01, 27/01, 28/01, 29/01

29/04

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

7.990.000 VNĐ

4, 24, 25, 31/Tháng 1 (Tết Âm Lịch)

Ngày 8, 14, 15, 21, 22/ tháng 2

1, 7, 8, 15, 22/ tháng 3

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

6.990.000 VNĐ

20/12, 27/12

6 ngày 5 đêm

Hà Giang

5.990.000 VNĐ

30/12/2022 (Tết Dương Lịch)

4 ngày 3 đêm

Hàn Quốc

11.990.000 VNĐ

12/01 -19/01 - 27/01-16/02-17/02-23/02-24/0202/03-16/03-17/03

5 Ngày 4 Đêm

Nhật Bản

28.990.000 VNĐ