Ngày Du lịch Thế giới – World Tourism Day 2022: “Tư duy lại về du lịch”

Chúc mừng Ngày Du lịch Thế giới – World Tourism Day 2022. Đây là ngày mà Thế giới chúc mừng ngành du lịch và tôn vinh những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch. Đặc biệt là sự nỗ lực phục hồi đáng kinh ngạc trong bối cảnh đại dịch COVID – 19 đang dần được kiểm soát.

Thông điệp do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đưa ra năm 2022 là mọi thành phần của ngành du lịch, bao gồm UNWTO, các chính phủ, người lao động, khách du lịch, các doanh nghiệp nhỏ, tập đoàn lớn… cùng suy ngẫm, tư duy lại cách thức, phương thức làm du lịch để đảm bảo ngành kinh tế này phát triển hài hòa, bền vững, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho con người.