Thứ năm, hàng tuần

23/01, 24/01, 25/01, 26/01 (M 2,3,4,5 Tết)

4 ngày 3 đêm

Campuchia

6.500.000 VNĐ

Thứ 5 hàng tuần

23/01, 24/01 25/01, 26/01

4 ngày 3 đêm

Campuchia

5.950.000 VNĐ

Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Quảng Bình

1.990.000 VNĐ

Hàng ngày

3 Ngày 2 Đêm

Đà Lạt

4.150.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đem

Quảng Trị

690.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Quảng Bình

990.000 VNĐ

Hàng ngày

3 ngày 2 đêm

Quảng Bình

1.360.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Quảng Bình

880.000 VNĐ

Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Quy Nhơn

3.890.000 VNĐ

Hàng ngày

3 ngày 2 đêm

Nha Trang

3.290.000 VNĐ
-38%