Bước 1: Nhập thông tin khách hàng cũ

  1 đoàn phục vụ tối đa 40 khách/lần. Quý khách có quyền đăng ký bằng số lượng khách với Tour đã sử dụng. Chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng cũ của Eagle Tourist

  Họ tên *

  Số điện thoại *

  Email *

  Đơn vị đang công tác / Gia đình *

  Tour đã sử dụng tại Eagle Tourist *

  Năm sử dụng dịch vụ *

  Số lượng khách *

  [cf7mls_step cf7mls_step-1 "Đăng ký" ""]

  Bước 2: Đăng ký tham gia tour

  1 đoàn phục vụ tối đa 40 khách/lần. Quý khách có quyền đăng ký bằng số lượng khách với Tour đã sử dụng. Chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng cũ của Eagle Tourist

  Họ tên trưởng đoàn*

  Số điện thoại *

  Email *

  Ngày khởi hành *

  Số lượng khách đăng ký *

  Danh sách đoàn (Họ tên, Số điện thoại, Năm sinh) - (Là thông tin các khách hàng cũ đã từng tham gia du lịch theo đoàn ở Eagle Tourist tour - Không áp dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi)


  [cf7mls_step cf7mls_step-2 "Quay lại" "Step 2"]