Hàng ngày

3 Ngày 2 Đêm

Đà Lạt

4.150.000 VNĐ

Hàng ngày

3 ngày 2 đêm

Quảng Bình

1.360.000 VNĐ

Hàng ngày

3 ngày 2 đêm

Nha Trang

3.290.000 VNĐ

Thứ sáu, hàng tuần

3 ngày 2 đêm

Bắc Kạn

2.250.000 VNĐ

Thứ sáu, hàng tuần

3 ngày 2 đêm

Hà Giang

2.200.000 VNĐ

Khởi hành theo lịch niêm yết

3 ngày 2 đêm

Côn Đảo

4.799.000 VNĐ