Thừa Thiên Huế thi tuyển phó giám đốc Sở Du lịch

Ứng viên không phải là đảng viên có thể tham gia thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở Du lịch, song phải được Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đồng ý bằng văn bản.

Ngày 23/8, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đơn vị đã thông báo tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh. Mục đích nhằm phát hiện, lựa chọn người “có đức, có tài, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tâm huyết”. Ứng viên đăng ký dự thi từ nay đến hết tháng 11.

Để ứng tuyển, công chức, viên chức phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh phó giám đốc Sở Du lịch; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Du lịch, song có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh phó giám đốc và tương đương.

Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh phó giám đốc và tương đương (có thể không phải là đảng viên), song được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề cử và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản cũng có thể đăng ký thi tuyển.

Để tổ chức thi tuyển phải có ít nhất hai ứng viên, trường hợp không đủ thì Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề cử thêm người.

Ứng viên sẽ thi viết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực du lịch; trình bày đề án về đánh giá thực trạng, phân tích mặt mạnh, hạn chế của du lịch tỉnh, chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển ngành. Ngoài ra, ứng viên sẽ trả lời câu hỏi của Hội đồng thi tuyển và người tham dự.

Trước đó, Thừa Thiên Huế đã tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở Công Thương, Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ.

Nguồn: Vnexpress