Hàng ngày

1/2 ngày

Phú Quốc

270.000 VNĐ

Hàng ngày

1 ngày

Hội An

1.090.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Quy Nhơn

1.890.000 VNĐ