Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Phú Quốc

3.690.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Lý Sơn

1.695.000 VNĐ