Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Quảng Bình

1.990.000 VNĐ

Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Quy Nhơn

3.890.000 VNĐ

Hàng ngày

3 ngày 2 đêm

Nha Trang

3.290.000 VNĐ

20/12, 27/12

6 ngày 5 đêm

Hà Giang

5.990.000 VNĐ